Użytkownik

Aktualności

Materiały metodyczne do serii „Przeszłość i dziś”

Szanowni Państwo Nauczyciele Poloniści
Nauczycieli, którzy pracują z programem i podręcznikami „Przeszłość i dziś”, zachęcamy do korzystania z bogatych materiałów metodycznych opracowanych do poprzedzającej je serii „Przeszłość to dziś”. Materiały te pomagają kształcić umiejętności zgodne z podstawą programową wprowadzoną Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r., Dz.U. 2018 poz. 467, wspierają Państwa pracę: kształcenie umiejętności czytania i interpretowania dzieł literackich oraz innych tekstów kultury oraz tworzenia tekstów własnych. Uwzględniają utwory literackie zgodne z nową podstawą programową, w tym zamieszczone w podręcznikach „Przeszłość i dziś” – a także poszerzające ich ofertę.

Będziemy sukcesywnie zamieszczać informacje o materiałach, które można i warto funkcjonalnie wykorzystywać w pracy dydaktycznej, pracując z podręcznikami „Przeszłość i dziś” przeznaczonymi dla kolejnych etapów nauki w liceum i technikum.

Obecnie zachęcamy do wykorzystywania w pierwszej klasie szkoły ponadpodstawowej lekcji multimedialnych dostępnych w zasobie Klubu Nauczciela.

Wyszukiwanie w zakładce: KATALOG / TYP PUBLIKACJI

Nauczanie interaktywne: Lekcje multimedialne
Są one wartościowe poznawczo i metodycznie – a także atrakcyjne dla uczniów, gdyż m.in. doskonalą różne obszary umiejętności polonistycznych, poszerzają treści nauczania m.in. o konteksty, w jakich odczytywane są utwory literackie, a także wzbogacają lekcje polskiego o elementy multimedialności i uczą samodzielnej pracy.

 

Z serią „Przeszłość i dziś” kompatybilne są również następujące materiały – odpowiadające programowi klasy I.

Nauczanie interaktywne: Gry edukacyjne


Nauczanie interaktywne: Interpretacje dzieł sztuki

 

Użyteczne będą również (w klasie I) sprawdziany ze znajomości lektur

Testy: Z treści lektur


Testy: ewaluacyjne

Opracowano tu testy, które mogą zostać wykorzystane jako sprawdziany wiedzy i umiejętności bądź jako materiał do lekcji syntezujących i poszerzających właściwe partie materiału programowego (np. do pracy samodzielnej w domu lub zespołowej na lekcji). Nieliczne zadania wymagają znajomości  utworów literackich i innych tekstów kultury, a także sporadycznie - terminów, które nie zostały zamieszczone w podręczniku „Przeszłość i dziś” dla klasy I. Nauczyciel może je pominąć lub potraktować jako elementy fakultatywne, poszerzające program.

W zasobach Wydawnictwa STENTOR znajdują się wartościowe publikacje autorstwa wybitnych specjalistów z różnych dziedzin, adekwatne do różnych obszarów polonistyki szkolnej zgodnej z programem klasy I (w zakresie podstawowym i rozszerzonym). Należą do nich m.in. książki


Zachęcamy również do sięgnięcia po przykładowe scenariusze pokazujące, jak można wykorzystać tego typu publikacje w realizacji programu „Przeszłość i dziś” i wiązać je z materiałem podręczników (oczywiście, niektóre tytuły lektur wymienianych w tych scenariuszach wymagają weryfikacji).

Metodyka: Scenariusze lekcji o sztuce


Zespół Wydawnictwa STENTOR