Użytkownik

Klub Nauczyciela

Czym jest Klub Nauczyciela?

Klub Nauczyciela oferuje wszystkim nauczycielom korzystającym z podręczników Wydawnictwa STENTOR profesjonalne wsparcie metodyczne w postaci licznych materiałów najwyższej jakości, udostępnianych w serwisie internetowym Klubu Nauczyciela (klubnauczyciela.stentor.pl)

 

Dlaczego warto przystąpić do Klubu Nauczyciela?

Nauczyciele zarejestrowani w Klubie Nauczyciela:

  1. otrzymują bezpłatnie wybrane publikacje Wydawnictwa STENTOR, w tym m.in. nowe oraz zmienione wydania podręczników, zeszytów ćwiczeń, planów wynikowych i programy nauczania
  2. otrzymują bezpłatny dostęp do broszur metodycznych w dogodnym do drukowania i kserowania formacie A-4, zawierających m.in. testy, arkusze maturalne, scenariusze lekcji (minimum dwa wydania rocznie)
  3. uzyskują dostęp do zasobów serwisu klubnauczyciela.stentor.pl, zawierającego m.in.:

 

Jak przystąpić do Klubu Nauczyciela?

  1. Do Klubu mogą zostać przyjęci wyłącznie nauczyciele zarejestrowani w serwisie www.stentor.pl.
  2. Aby przystąpić do Klubu Nauczyciela, należy:

w formie skanu lub zdjęcia na adres: [email protected]

Dostęp do serwisu internetowego Klubu jest aktywowany niezwłocznie po otrzymaniu przez Wydawnictwo w/w formularza.

Szczegółowe informacje na temat zasad funkcjonowania serwisu internetowego Klubu Nauczyciela znajdują się w Regulaminie Klubu »