Użytkownik

Katalog materiałów / Archiwum (reforma do 2018 r.)

Te materiały możesz pobrać.

Tych materiałów nie możesz pobrać. Są one dostępne tylko dla zarejestrowanych w Klubie nauczycieli, którzy potwierdzą, że uczą wskazanego przedmiotu w określonym typie szkoły z podręczników Wydawnictwa STENTOR. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w Regulaminie Klubu.

Filozofia

Gimnazjum

Archiwum – Gimnazjum

Historia

Liceum i technikum

Nauczanie interaktywne – Mapy z podręczników do historii
Nauczanie interaktywne – „Taki był świat” – materiały do historii
Arkusze maturalne – dla poziomu podstawowego
Arkusze maturalne – dla poziomu rozszerzonego
Materiały pomocnicze – Analizy prac historycznych
Materiały pomocnicze – Konspekty prac historycznych
Materiały pomocnicze – Rysunki, diagramy, wykresy, schematy
Metodyka – Bloki powtórzeniowe
Metodyka – Plany wynikowe i rozkłady materiału
Metodyka – Programy nauczania
Metodyka – Przewodniki metodyczne do podręczników
Metodyka – Scenariusze lekcji do podręczników
Metodyka – Scenariusze lekcji do tablic
Metodyka – Scenariusze lekcji z multimediami
Metodyka – Sprawdziany
Teksty źródłowe – Dzieje najnowsze
Testy – progowe
Testy – sprawdzające

Historia i społeczeństwo

Liceum i technikum

Metodyka – Plany wynikowe i rozkłady materiału
Metodyka – Programy nauczania
Metodyka – Scenariusze lekcji do podręczników
Metodyka – Sprawdziany

Język polski

Szkoła podstawowa

Archiwum – Szkoła podstawowa

Gimnazjum

Nauczanie interaktywne – Lekcje multimedialne
Uwaga!
Poniższe materiały udostępniane są w formie skompresowanego pliku zip. Pobierany plik należy zapisać w żądanym miejscu (np. na twardym dysku), a następnie zdekompresować, otrzymując dwa pliki. Lekcję uruchamia się wybierając plik o nazwie "lekcja-nazwa-lekcji.exe". Plik licencji o nazwie "lekcja-nazwa-lekcji-licencja.txt" jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania lekcji.
Metodyka – Scenariusze lekcji z multimediami
Testy – z treści lektur
Archiwum – Gimnazjum

Liceum i technikum

Nauczanie interaktywne – Gry edukacyjne
Uwaga!
Poniższe gry udostępniane są w formie skompresowanego pliku zip. Pobierany plik należy zapisać w żądanym miejscu (np. na twardym dysku), a następnie zdekompresować, otrzymując dwa pliki. Grę uruchamia się wybierając plik o nazwie "gra_nazwa-gry.exe". Plik licencji o nazwie "gra_nazwa-gry-licencja.txt" jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania gry.
Nauczanie interaktywne – Interpretacje dzieł sztuki
Uwaga!
Poniższe materiały udostępniane są w formie skompresowanego pliku zip. Pobierany plik należy zapisać w żądanym miejscu (np. na twardym dysku), a następnie zdekompresować, otrzymując dwa pliki. Lekcję uruchamia się wybierając plik o nazwie "lekcja-nazwa-lekcji.exe". Plik licencji o nazwie "lekcja-nazwa-lekcji-licencja.txt" jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania lekcji.
Nauczanie interaktywne – Lekcje multimedialne
Uwaga!
Poniższe materiały udostępniane są w formie skompresowanego pliku zip. Pobierany plik należy zapisać w żądanym miejscu (np. na twardym dysku), a następnie zdekompresować, otrzymując dwa pliki. Lekcję uruchamia się wybierając plik o nazwie "lekcja-nazwa-lekcji.exe". Plik licencji o nazwie "lekcja-nazwa-lekcji-licencja.txt" jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania lekcji.
Nauczanie interaktywne – Lekcje multimedialne z płyt CD
Arkusze maturalne – dla poziomu podstawowego
Arkusze maturalne – dla poziomu rozszerzonego
Materiały pomocnicze – Analizy wypracowań
Materiały pomocnicze – Do matury krok po kroku
Materiały pomocnicze – Interpretacje
Metodyka – Broszury metodyczne
Metodyka – Broszury metodyczne do płyt CD-ROM
Metodyka – Plany wynikowe i rozkłady materiału
Metodyka – Programy nauczania
Metodyka – Scenariusze lekcji do „Antologii”
Metodyka – Scenariusze lekcji do podręczników
Metodyka – Scenariusze lekcji o Janie Pawle II
Metodyka – Scenariusze lekcji o sztuce
Metodyka – Scenariusze lekcji z multimediami
Metodyka – Zadania przygotowujące do matury (od 2015 r.)
Modele odpowiedzi – do ćwiczeń „Czytamy i interpretujemy”
Modele odpowiedzi – do podręczników „Przeszłość to dziś”
Testy – diagnozujące
Testy – ewaluacyjne
Testy – progowe
Testy – z treści lektur

Zasadnicza szkoła zawodowa

Metodyka – Plany wynikowe i rozkłady materiału
Metodyka – Programy nauczania
Metodyka – Przewodniki metodyczne do podręczników
Metodyka – Scenariusze lekcji do podręczników

Wiedza o kulturze

Liceum i technikum

Metodyka – Broszury metodyczne do płyt CD-ROM
Metodyka – Plany wynikowe i rozkłady materiału
Metodyka – Programy nauczania
Metodyka – Scenariusze lekcji do podręczników